Házirend
 1. Az uszodát egyéni vendégek csak érvényes jegy ellenében a nyilvános időszakban látogathatják, a csoportok az üzemelési tervben, szereplő időpontokban és létszámban léphetnek be. A Wellness-sziget szolgáltatásai külön belépő és szolgáltatási díjak ellenében vehetőek igénybe.
 2. A jegyek áráról, a figyelembe vehető kedvezmények köréről, mértékéről az uszoda esetében határozattal dönt Bicske Város Önkormányzat. A fittness esetében a mindenkor érvényes díjszabási szabályzatban foglaltak a mérvadók.
 3. Az uszodát és a szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségre és veszélyére veheti igénybe.
 4. Három év alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelettel csak a tanmedencét vízzáró pelenkával használhatják. (A bérelt időszakban megfelelő keretek között működtetett babaúszás esetén a tevékenységet külön engedélyeztetni szükséges a vállalkozónak az illetékes ÁNTSZ hatósággal.)
 5. A medencék használata során úszósapka és fürdőruha viselése kötelező. (Kivételt képeznek a teljesen “kopaszok”)
 6. Fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők az uszodát nem vehetik igénybe.
 7. Ittas személy az uszodában nem tartózkodhat, részére az uszoda dolgozói minden szolgáltatást kötelesek megtagadni.
 8. A vendégek a csak a vonatkozó nyitvatartási idő alatt tartózkodhatnak az uszodában.
 9. 14 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel vehetik igénybe az uszodát.
 10. A csoportok kísérő tanárai, illetve vezetői az öltözőket megérkezéskor átveszik, majd távozás előtt átadják a Tanuszoda képviselőjének, aki ellenőrzi a berendezési és felszerelési tárgyak épségét, tisztaságát.
 11. Aki az uszoda felszerelési, berendezési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követelheti.
 12. Pénztárazás az uszoda zárását megelőzően 1 órával előbb történik. A Wellness-szigetet és a medencék területét, a hivatalos zárórát megelőzően 1/4 órával előbb el kell hagyni.
 13. Az üzemidőt az uszoda vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (energia-kimaradás, vízhiány, stb.).
 14. A jegy pénztárban váltott jegy csak a váltás helyén, csak a váltás napján és csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre váltották.
 15. Az uszoda dolgozói (a pénztáros kivételével) pénzt belépőváltás céljából nem fogadhatnak el.
 16. A Vásárlók könyve a pénztárnál áll a vendégek rendelkezésére.
 17. Az uszoda területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből (ideértve a folyosókon, várókban elhelyezetteket is) származó károkért az uszoda vezetősége felelősséget nem vállal.
 18. Kérjük, hogy a talált tárgyakat az uszoda pénztáránál található ,,Talált tárgyak naplójá”-ba történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.
 19. Az uszodamester ill. uszoda vezető feladata a Házirendben foglalt szabályok vendégekkel, dolgozókkal való betartása. Azoktól a vendégektől, akik a szabályokat nem tartják be, a szolgáltatásokat meg kell tagadni. Az intézmény rendjének fenntartása érdekében szükség esetén jogosult hatósági személy segítségét kérni.
 20. Hétköznapokon reggel 7:30-ig a medence teret, ill 7:45-ig az öltözőket el kell hagyni az igénybe vevőnek.
 21. Az uszoda egész területén videó kamera megfigyelő rendszer van kiépítve.
 22. A belépőjegy megvásárlásával tudomásul veszem és elfogadom a házirendben foglaltakat.

Tilos

 • az öltözőkben, pihenőkben, medence térben szemetelni, szeszes italt fogyasztani,
 • a medencét előfürdő (zuhany) használata nélkül igénybe venni,
 • a medencében étkezni, a vizet szennyezni, vízbe ugrálni, zajongni,
 • a medencébe törékeny tárgyat, búvár-felszerelést, nyilvános időszakban labdát, vagy bármilyen balesetet, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni,
 • a medence lépcső lejáratát elfoglalni,
 • a különnemű öltözőkbe más neműeknek bemenni,
 • az uszoda területére állatot bevinni,
 • a pályaválasztó kötelekre ráülni, ráugrani, azokat rongálni,
 • keresztbe úszni, más vendéget zavarni,
 • az uszoda egész területén dohányozni, rágógumizni,
 • medence térben szaladgálni,
 • medencetérbe utcai cipővel belépni,
 • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, általában az együttélés szabályait megsérteni.